Podpora českým subjektům - národní výzva pro program LIFE

Podpora českým subjektům - národní výzva pro program LIFE
4.4.2018

Ministerstvo životního prostředí uvolnilo 53 miliónů korun na přípravu a spolufinancování projektů z programu LIFE.

Koncem března vyhlásilo MŽP národní výzvu k podávání žádostí o spolufinancování pro tzv. tradiční projekty předkládané v rámci podprogramu Životní prostředí a podprogramu Klima programu LIFE. Žádat je možné také o finanční podporu na přípravu projektové dokumentace. Finanční podpora z národních zdrojů by měla zajistit lepší zapojení nevládních organizací, veřejné správy a podnikatelských subjektů.

Podrobnějí informace najdete na stránce programu: www.mzp.cz/cz/narodni_vyzva_life