Podíl OZE na hrubé konečné spotřebě energie v ČR

Podíl OZE na hrubé konečné spotřebě energie v ČR
13.1.2020

Dílčí statistická zpráva Ministerstva průmyslu a obchodu "Podíl obnovitelných zdrojů energie na hrubé konečné spotřebě energie mezi roky 2010–2018 podle metodiky Eurostat — SHARES".

 

Oddělení analýz a datové podpory koncepcí Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) připravilo dílčí statistickou zprávu o využívání obnovitelných zdrojů energie (OZE) zaměřenou na podíl OZE na hrubé konečné spotřebě energie.

Zpráva obsahuje souhrnný přehled o podílu hrubé konečné spotřeby energie z obnovitelných zdrojů energie (OZE) na celkové hrubé konečné spotřebě energií v ČR. Tento podíl je počítán na základě mezinárodní metodiky Eurostat — SHARES. Nejedná se o prostý podíl reálné hodnoty OZE ku celkové konečné spotřebě, který by bylo možno stanovit přímo z energetické bilance, ale při výpočtu jsou požadovány např.: normalizace hodnot výroby elektřiny z vodních a větrných elektráren; odpočet podílu elektřiny z obnovitelných zdrojů využité v dopravě; specifické započítávání kapalných biopaliv a letecké dopravy a jiné.

Podíl obnovitelných zdrojů energie na konečné spotřebě v roce 2018 podle mezinárodní metodiky výpočtu EUROSTAT — SHARES činil 15,2 %. Na spotřebě elektřiny se OZE podílely 14 %, na spotřebě v dopravě 7 % a na konečné spotřebě při vytápění 21 %.

Zprávu a další informace naleznete na stránkách MPO zde.