Pobídky finančního sektoru zelenému bydlení

Pobídky finančního sektoru zelenému bydlení
10.2.2015

Jednou z překážek pro transformaci stavebního sektoru k energetické účinnosti jsou chybějící nástroje a pobídky na finančním trhu. Příkladem přístupu finančního sektoru nejen k podpoření výstavby, ale zejména renovaci stávajícího bytového fondu může být nový nástroj spuštěný na americkém trhu - hypotéka se sníženu úrokovou sazbou pro budovy s energetickou certifikací.

Energetická účinnost je jedním z prioritních cílů Evropské unie. Její důležitost s postupujícím časem a zastaráváním existujícího bytového fondu, který nesplňuje mnohdy ani základní požadavky na energetickou spotřebu, účinnost a emise CO2, roste.

Přestože hlavní užitek z energeticky efektivních řešení budov a domů má koncový uživatel, samotnou investici musí provést vlastník nemovitosti, který k ní však není příliš motivován. V mnoha případech také uživatel není vlastníkem a nemá mnoho možností, jak energetickou efektivitu svého bydlení ovlivnit. Vlastnictvím je také často podmíněna existující podpora.

Finanční nástroje na podporu energeticky efektivního bydlení pro koncové uživatele

Jedním z příkladů pobídek pro koncové uživatele může být nově spuštěný nástroj na americkém trhu, nižší úroková sazba u hypotečních úvěrů pro budovy s energetickou certifikací. Jedná se o finanční pobídku nejen pro nové energeticky efektivní budovy, ale také pro existující budovy, které získají energetickou certifikaci. Více informací ZDE.

Tento problém si uvědomuje také Evropská komise. Důkazem je otevřená výzva v programu Horizont 2020 Energy Efficiency - Market Uptake: H2020-EE-19-2015 - Zvýšení atraktivnosti investic do udržitelné energie, s uzávěrkou 4.6.2015, která má za cíl přesvědčit finanční sektor vyvíjet nové finanční produkty a postupy, snížit nejistotu investorů a zvýšit jejich ochotu investovat do udržitelné energetiky, která je stále považována za hodně riskantní. Výzva se zaměřuje také na veřejné investiční fondy a projekty, které podpoří dialog nebo platformu zahrnující energetický a finanční sektor. 

Projekty se mohou zaměřit na následující témata:

  • Normy a techniky rozpoznávající energetickou účinnost v rámci ocenění nemovitosti; rámce posuzující klimatickou náročnost aktiv a investičních portfolií; označování a benchmarking energetické náročnosti v komerčních budovách s cílem zvyšování důvěry finančního sektoru.
  • Zajištění dialogu s veřejnými investory (např. veřejné či poloveřejné penzijní společnosti) a snaha o zvýšení jejich investic do udržitelné energetiky nebo vytvoření specifických finančních produktů.
  • Vybudování platformy pro financování udržitelné energie, která by pomohla organizovat dialog mezi jednotlivými stakeholdery, vytvářela plány a navrhovala zlepšení

Vhodní partneři do konsorcia:

  • zástupci finančního sektoru,
  • energetické společnosti ve spolupráci s odborníky z oblasti energetické efektivity,
  • energetické agentury,
  • orgány místní samosprávy.

V roce 2014 měli projekty v tématu EE-19 ve výzvě Market Uptake nejvyšší míru úspěšnosti, a to 35 %. Je třeba zmínit, že dosud žádný projekt nebyl zaměřen na třetí vytipovanou klíčovou oblast EE-19 (platforma, viz výše). Návrhy musí obsahovat jasný akční plán pro komunikaci v rámci Evropy mezi potenciálními podobnými jednotkami. Více informací najdete v prezentaci z informačního dne EU k výzvě EE-19, 20 a 21 (přiložená vlevo) nebo ZDE. Otevřená výzva ZDE.

V současné době ve výzvě Market Uptake EE-19 připravujeme projektovou žádost. Pokud vás toto téma zajímá nebo byste se chtěli do projektu zapojit, napište nám.