Platforma EEB-CZ na Smart City Expo World Congress 2016

Platforma EEB-CZ na Smart City Expo World Congress 2016
25.11.2016

Zástupce Platformy EEB-CZ se zúčastnil třídenního odborného veletrhu a konference Smart City Expo World Congress, které se konaly od 15. do 17. listopadu 2016 a stejně jako minulé ročníky se uskutečnily v Barceloně. Mottem toho letošního bylo „Cities for Citizens“, tedy „Města pro občany“. V tomto duchu se také celá akce nesla, potvrdila tak důležitost stále více vyzdvihovaného působení lidského faktoru v konceptu chytrých měst.

V rámci této prestižní mezinárodně uznávaná akce se světově uznávanými řečníky a bohatým doprovodným programem měli účastnící možnost nechat se inspirovat, sdílet zkušenosti a znalosti, rozvíjet inovace a poznat potenciální obchodní partnery. Mezi letošními tématy kongresu a veletrhu byly: správa (governance), mobilita, udržitelnost, ekonomika, společnost, data & technologie a oběhové hospodářství.

Akci navštívilo téměř 17 tisíc účastníků a veletrhu se zúčastnilo téměř 600 vystavovatelů, jejich kompletní seznam najdete na oficiálním webu SCEWC.

Zápis z akce si mohou stáhnout členové EEB-CZ ZDE již od úrovně členství BASIC.