Platforma EEB-CZ na meziregionální konferenci projektu FINERPOL v Anglii

Platforma EEB-CZ na meziregionální konferenci projektu FINERPOL v Anglii
9.11.2016

Minulý týden od 2. 11. do 4. 11. pořádala městská rada města Plymouth třetí meziregionální setkání partnerů a stakeholderů projektu FINERPOL, kterého se zúčastnili zástupce Platformy EEB-CZ, Univerzitního centra energeticky efektivních budov ČVUT v Praze a přizvaní stakeholdeři.

Program zahájila technická návštěva palírny ginu v Plymouthu, při které se diskutovali možnosti snižování energetické náročnosti historických, památkově chráněných budov. Následující den se uskutečnilo setkání s místními stakeholdery na plymouthské univerzitě. Řečníci představili tři místní případové studie. První se týkala zkvalitnění energetického managementu na univerzitě, druhá zavedení LED osvětlení do škol díky finančnímu nástroji Salix. Poslední prezentace byla věnována crowdfundingové iniciativě ‘community shares‘ od Plymouth Energy Community, která financuje místní solární instalaci Ernesettle.

Na páteční dopolední návštěvě londýnské čtvrti Hackney projektové konsorcium shlédlo výsledky energetických opatření v bytových domech financované z prostředků London Green Fund. Odpoledne se uskutečnila meziregionální konference s podtitulem Financial Instruments for Energy Renovation Policies. S prezentacemi vystoupili a následně se do diskuze zapojili zástupci místních samospráv čerpajících z výše zmíněného finančního nástroje, investičních společností (Amber Infrastructure, Abundance Investment), konzultantských společností a manažeři podprogramů nástroje LEEF. Akce se zúčastnilo circa 80 národních a mezinárodních stakeholderů.

Více informací o projektu FINERPOL.

Projekt FINERPOL, „Nové politiky pro růst a zaměstnanost kombinující prostředky Evropského fondu regionálního rozvoje s finančními nástroji pro energetické investice do budov“ je podpořen z Programu INTERREG EUROPE financovaném z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF).