Partnerství znalostního transferu

Partnerství znalostního transferu
4.10.2019

Ministerstvo průmyslu a obchodu dne 23. září 2019 vyhlásilo V. Výzvu programu podpory Partnerství znalostního transferu v rámci implementace Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 – 2020 (OP PIK). Alokace pro V. Výzvu činí 200 milionů Kč. Obecným cílem programu je nárůst interakcí mezi podniky a organizacemi pro výzkum a šíření znalostí a větší otevření vysokých škol ke spolupráci s podnikatelskou sférou.

Cílem výzvy je vytvoření partnerství mezi malým a středním podnikem a organizací pro výzkum a šíření znalostí za účelem transferu znalostí, souvisejících technologií a dovedností (dále jen „znalostní organizací“), ke kterým podnik nemá přístup. Uvedený transfer je realizován za účasti Asistenta nebo asistentů znalostního transferu, který musí být absolventem magisterského/doktorského studia a bude vybrán ve výběrovém řízení podnikem a znalostní organizací. Asistent bude transfer provádět přímo v provozovně podniku za odborného dozoru akademického pracovníka vybraného expertního pracoviště.

Efektivní transfer v sobě musí zahrnovat adaptaci akademických znalostí na specifické potřeby partnerského podniku, na jeho produkty, procesy a služby a vytváření nových znalostí za účelem jejich následného praktického využití v podniku a jeho podnikatelských záměrech, přičemž zároveň musí dojít k osvojení uvedených znalostí a dovedností zaměstnanci tohoto podniku.

Příjem žádostí o podporu bude probíhat od 7. října 2019 do 7. ledna 2020.

Zájemci o dotaci z této Výzvy se mohou obracet na Zprostředkující subjekt, a sice Agenturu pro podnikání a inovace, který žadatelům pomáhá s přípravou žádostí o dotaci a s administrací vlastního projektu, který spolu s Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR provádí hodnocení a výběr projektů.

Výzva je uveřejněna zde.