Otevřena výzva Seed Money Facility

Otevřena výzva Seed Money Facility
11.10.2017

Dne 2. října 2017 byla vyhlášena v rámci mezinárodního programu Interreg Danube první výzva Seed Money Facility, která má podpořit rozvoj projektů vhodných pro další zdroje financování. 

Seed Money Facility je finančním nástrojem podporujícím projekty ve vybraných tematických oblastech, které přispívají k dosahování cílů Strategie EU pro podunajský region (EUSDR) a jsou v souladu s jejími 12 prioritními oblastmi: mobilita, udržitelné energetické zdroje, kultura a turismus, kvalita vody, rizika a dopady na životní prostředí, biodiverzita a krajinná problematika, posílení podnikání, inovací a konkurence, rozvoj lidských zdrojů, bezpečnost a institucionální kooperace.

Projekt je postaven na 3 povinných výstupech:

  • Zpráva o aktuálním stavu v řešené oblasti
  • Workplan budoucího projektu
  • Analýza zdrojů financování budoucího projektu, plán po dokončení Seed Money projektu

Realizace projektu je stanovena na 12 měsíců a maximální částka, kterou projektový návrh může získat, je 42 500 EUR příspěvku EU.

Před odevzdáním projektu je třeba mít projekt schválený příslušným koordinátorem (Priority Area Coordinator), který posoudí, zda je projekt v souladu s prioritními oblastmi EUSDR.

Uzávěrka odevzdání projektu je 7. 12. 2017.

Více informací k výzvě naleznete zde.