OP VVV: Výzva Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků

OP VVV: Výzva Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků
17.7.2017

Dne 12. července 2017 byla aktualizována výzva Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, kterou vyhlásilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.

Výzva podpoří nejen pobyty tuzemských výzkumných pracovníků v zahraničí, ale rovněž získání zahraničních expertů pro tuzemské výzkumné organizace. Cílovou skupinou jsou jak zkušení experti, tak juniorní vědci.

Celková alokace výzvy činí 1,5 miliardy Kč a žadateli mohou být subjekty splňující definici organizace pro výzkum a šíření znalostí dle Rámce pro státní podporu VaVaI. O podporu je možné žádat do 1.12.2017.

Minimální délka trvání projektu je 12 měsíců, maximálně však 51 měsíců. Délka mobility se musí pohybovat v rozmezí 6-24 měsíců.

Více o výzvě naleznete na stránkách MŠMT.