OP PIK: Výzva v programu Proof of Concept

OP PIK: Výzva v programu Proof of Concept
27.12.2017

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) výzvu v programu Proof of Concept na podporu rozvoje transferu technologií a znalostí mezi výzkumnými organizacemi a podniky. Malé a střední podniky mohou podávat žádosti o podporu od 3. ledna do 4. května 2018. 

Cílem programu a Výzvy Proof of concept je podpora aktivit, které pomohou zajistit rozvoj transferu technologií a znalostí mezi výzkumnými organizacemi a podniky, které mohou výsledky výzkumu uplatnit v praxi.

Program si klade za cíl posílení vazeb mezi výzkumnými organizacemi a aplikační sférou, rozvoj ekonomiky a konkurenceschopnosti firem. Výsledky projektů budou posilovat předpoklad pro jejich další tržní uplatnění.

Podporovány budou aktivity související s ověřením technické proveditelnosti a komerčního potenciálu výzkumu a vývoje s cílem zavedení nového produktu/služby na trh.

Příjem žádostí o podporu probíhá od 3. 1. 2018 do 4. 5. 2018. O podporu mohou žádat podnikatelské subjekty – malé a střední podniky. Maximální míra veřejné podpory se pohybuje od 50 do 70 % dle velikosti podniku a druhu nákladů. Dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 300 tis. Kč a maximálně do výše 10 mil. Kč.

Text výzvy a veškeré dokumenty naleznete zde.