OP PIK: II. Výzva v programu Spolupráce - Technologické platformy

OP PIK: II. Výzva v programu Spolupráce - Technologické platformy
10.2.2017

Dne 8. 2. 2017 byla vyhlášena druhá výzva programu Spolupráce - Technologické platformy v rámci Operačního programu Podnikání a inovace. Jejím cílem je podpořit rozvoj inovačních sítí – technologických platforem jako nástroje pro zvýšení intenzity společných výzkumných, vývojových a inovačních aktivit mezi podnikatelskými subjekty a výzkumnou sférou.

Žádosti o podporu budou přijímány od 1. 3. 2017 do 1. 6. 2017

O podporu mohou žádat účelově zřízená sdružení podnikatelů spolu s organizacemi pro výzkum a šíření znalostí. Na jeden projekt mohou získat od 500 tisíc do 5 milionů Kč, dotace je poskytována do maximální výše 75 % způsobilých nákladů.

Podporu lze získat na rozvoj národních technologických platforem (TP) vedoucí k propojení veřejného a soukromého sektoru ve výzkumu, vývoji a inovacích v technologických oblastech významných pro podnikatelskou sféru. Podporovány jsou koordinační činnosti technologické platformy, a to zejména:

  • v oblasti řešení průmyslových (a souvisejících společenských) výzev daného odvětví a uplatnění nových technologií (technologický foresight)
  • navázání hlubší spolupráce TP s evropskými technologickými platformami (ETP) a zapojování českých výzkumných organizací a podniků do jejich činnosti
  • koordinace českých podnikatelských subjektů a výzkumných organizací v přístupu do programu Horizont 2020 a dalších evropských programů

Za způsobilé výdaje se považují mzdy a pojistné, cestovné, služby poradců, expertů, studie, marketing a propagace, semináře, konference, nájem, materiál, hardware a software.

Více informací naleznete na webu Agentury pro podnikání a inovace.