Odstartovala druhá vlna kotlíkových dotací

Odstartovala druhá vlna kotlíkových dotací
28.3.2017

V březnu začala druhá vlna oblíbených kotlíkových dotací, v jejichž rámci mohou lidé získat státní příspěvek na výměnu starého kotle na tuhá paliva za moderní a ekologický zdroj tepla. Žádosti je nyní možné podávat elektronicky.

Na dotace je určeno 3,4 miliardy korun, které Ministerstvo životního prostředí rozdělí mezi jednotlivé kraje. Ty budou stejně jako dříve administraci žádostí vyřizovat. Dotaci letos už nebude možné získat na kotle na uhlí, ale pouze na automatické kombinované kotle na uhlí a biomasu. Zájem o čistě uhelné kotle byl totiž v první výzvě minimální, tyto kotle tvořily pouhých 12 % ze všech podaných žádostí. Další významnou novinkou je, že lidé nebudou muset provádět mikroenergetická opatření, díky čemuž se nejen finančně i administrativně ulevím žadatelům, ale zároveň bude MŽP podle slov ministra Brabce moci z uspořených peněz podpořit výrazně více domácností.

Pokud žadatel některá z mikroenergetických opatření, jako je výměna oken či dveří nebo zateplení stropu, provede, může získat další podporu ve výši 20 000 nebo 40 000 Kč. Mezi způsobilé výdaje bude možné zahrnout nejen náklady na pořízení kotle či tepelného čerpadla a jeho instalaci, ale také náklady na novou otopnou soustavu či její rekonstrukci včetně regulace a měření a úpravy spalinových cest.

Dotace jsou trochu nižší

Dotace jsou ve srovnání s předchozími lety trochu nižší, ale nijak výrazně. Žadatelé z takzvaných prioritních oblastí – tedy regionů, kde jsou opakovaně překračovány limity škodlivých látek, získají navíc bonus ve výši 7 500 Kč.
Přesnou výši dotace i další podrobnosti najdete na stránkách Státního fondu životního prostředí ČR.
 

Konkrétní podobu dotací určí kraje

Finální podobu podmínek dotací budou stanovovat kraje, proto se podmínky mohou lišit. Ministerstvo v rámci výzvy ale stanovilo povinné podmínky, které kraje musí při vyhlašování pro občany dodržet. Jednou z nich jsou výše dotací a požadavek na Ekodesign všech nových kotlů. Naopak např. to, zda kraj podpoří výměnu celé možné škály zdrojů tepla, zda bude dotace proplácet žadateli nebo přímo dodavateli nebo jestli doplatí zbývající část dotace, je na rozhodnutí krajů.