Nový program na podporu zaměstnanosti, růstu a inovací v Evropě

Nový program na podporu zaměstnanosti, růstu a inovací v Evropě
12.6.2018

Evropská komise zveřejnila návrh na vytvoření nového programu InvestEU o hodnotě 15,2 mld. EUR. InvestEU má spojit řadu dosavadních finančních programů a rozšířit Junkerův investiční plán pro Evropu.

Cílem InvestEU je podpořit vytváření pracovních míst, investice a inovace, zejména ve čtyřech politických oblastech:

  • udržitelná infrastruktura
  • výzkum, inovace a digitalizace
  • malé a střední podniky
  • sociální investice a dovednosti.

InvestEU by měl také například podpořit investice do rizikových aktivit v oblasti výzkumu a inovací, které jsou stále považovány za nedostatečné, s cílem zvýšit průmyslovou a hospodářskou konkurenceschopnost Unie a kvalitu života jejích občanů. Společně s fondem vzniká také Poradenské centrum InvestEU, které spojuje dalších 13 poradenských služeb do jediného správního místa pro pomoc při rozvoji projektů.

Na projekt InvestEU také navazuje již dříve vzniklý Evropský portál investičních projektů, který sdružuje investory a předkladatele projektů a poskytuje jim uživatelsky přístupnou databázi, která umožňuje zviditelnění projektů a investorům nabízí investiční příležitosti v odvětví nebo v místě jejich zájmu. Více informací naleznete zde.