Nový přehled pracovišť transferu technologií v ČR

Nový přehled pracovišť transferu technologií v ČR
16.11.2016

První přehled pracovišť transferu technologií v České republice, který vydal spolek Transfera, poskytne přehled o jednotlivých pracovištích, která mají za úkol propojit výzkumnou a aplikační sféru a zvýšit uplatňování výsledků výzkumu a vývoje v praxi.

Přehled nabízí základní administrativní údaje, kontakty a několik čísel, která se týkají transferových aktivit každé zastoupené instituce. Brožura byla oficiálně představena na 4. národní konferenci Transferu technologií a je nyní je distribuována elektronicky.

Ke stažení je k dispozici zde.