Nový nástroj na podporu rozvoje inovačního potenciálu MSP

Nový nástroj na podporu rozvoje inovačního potenciálu MSP
17.2.2016

V rámci programu H2020, Výzkum a inovace byl představen nový finanční nástroj na podporu nadnárodní spolupráce vynikajících vědců a výzkumníků s podniky a start-upy, SME Innovation Associate.

Inovace v malých a středních podnicích často ztěžuje nedostatečný přístup k odborným znalostem a dovednostem. Zároveň firmy mají firmy malé zkušenosti s efektivním řízením inovačních procesů, ve srovnání s velkými podniky totiž nedisponují rozsáhlou mezinárodní sítí kontaktů a potřebným nadhledem.

Pilotní akce umožní až 90 malým a středním podnikům přijmout do svých řad výzkumníka, který jim pomůže rozvinout, a případně i realizovat jejich inovační potenciál.

První fáze výzvy běží od února do června 2016, více informací na stránkách Evropské komise.