Nový energetický zdroj pro téměř nulové budovy

Nový energetický zdroj pro téměř nulové budovy
26.4.2019

 Odborníci z ČVUT UCEEB a společnosti Regulus vyvinuli pokročilý energetický systém pro zásobování budov s vysokými úsporami energie.

Energetický systém využívá letní produkci fotovoltaické elektrárny pro provoz tepelného čerpadla ve spojení s nízkonákladovým zemním akumulátorem pro sezónní akumulaci tepla mezi základy domu. Díky tomu systém dosahuje více než 80% podíl využití obnovitelných zdrojů, výrazně snižuje spotřebu elektřiny a plní i ambiciózní kritéria pro hodnocení budov s téměř nulovou spotřebou energie. V praxi se tepelné čerpadlo prostřednictvím výměníku z plastových trubek napojí na kombinovaný zásobník tepla pro vytápění a přípravu teplé vody a zároveň na zemní akumulátor tepla v podloží domu. „Tepelné čerpadlo přizpůsobuje svůj elektrický příkon produkci fotovoltaického systému. Podle potřeby odebírá teplo z okolního prostředí chladičem venkovního vzduchu a ohřívá kombinovaný vodní zásobník tepla nebo teplo ukládá do zemního akumulátoru, a to bez použití elektřiny ze sítě. Ta se využívá především v zimě, kdy tepelné čerpadlo odebírá teplo ze zemního zásobníku o výrazně vyšší teplotě, než je venku, a pracuje tak s mnohem vyšší efektivitou při vytápění budovy,“ vysvětluje fungování nového systému Tomáš Matuška z Univerzitního centra energeticky efektivních budov ČVUT v Praze.

Více informací na stránkách ČVUT UCEEB zde.