Novela energetického zákona: schválena

Novela energetického zákona: schválena
17.4.2015

Poslanecká sněmovna schválila svou přesně potřebnou většinou dlouho přetřásanou novelu energetického zákona. Jejím hlavním přínosem je podpora rozvoje solárních energetických panelů umístěných na střechách domů. Novela dále mění způsob platby poplatku za obnovitelné zdroje. Mění se i pravidla podnikání energetických firem a energetického úřadu, který jejich činnost reguluje. Předloha dále putuje k projednání do Senátu.

Malé solární elektrárny bez licence

Možnost provozování malých energetických zdrojů do 10 kW výkonu bez potřeby licence, a to i v případě připojení do distribuční soustavy, je první krok, který může obnovit zájem o cenově stále dostupnější obnovitelné zdroje. Schválená novela tak může přinést "solární boom" elektráren na střechách domů. Jejich majitelé však budou muset stále dodržovat podmínku, že svou solární elektřinu primárně spotřebují přímo v místě její výroby, a přetoky do sítě budou minimální.

Kolektivní vedení Energetického regulačního úřadu (ERÚ)

Novela počítá s tím, že v polovině roku 2017 povede Energetický regulační úřad pětičlenná rada ERÚ jmenovaná vládou na návrh ministra MPO. Podle současného vedení se jedná o útok na nezávislost úřadu a povede k jeho politizaci.

Úspory pro průmysl díky většímu objemu nákladů v regulovaných cenách

Poplatek na podporu elektřiny z obnovitelných zdrojů se bude nově platit podle kapacity jističe odběratelů, ne podle spotřeby. Díky změně plateb za obnovitelné zdroje může průmysl ušetřit až 5 mld. korun ročně po dobu zhruba sedmnácti let, protože energetické firmy budou moci při stanovování tzv. regulované ceny požadovat započtení většího objemu svých nákladů než dosud. U elektřiny tvoří regulovaná složka více než polovinu konečné ceny - zahrnuje např. poplatek za přenos a distribuci elektřiny a příspěvek na obnovitelné zdroje energie. Domácnosti si ale dle tvrzení MPO nepřiplatí – vláda zaplatí více ze státního rozpočtu. Dle ERÚ novela zhorší postavení odběratelů a ti skoro 90 miliard korun zaplatí z důvodu špatně nastavené podpory obnovitelných zdrojů. 

Ochrana spotřebitele

Novela posiluje ochranu spotřebitele u smluv uzavíraných prostřednictvím internetu či podomního prodejce a řeší problémy s věcnými břemeny. U těchto smluv  v případě změny dodavatele elektřiny, plynu či tepla se bude nově 15denní lhůta na vypovězení takové smlouvy bez sankce počítat od počátku dodávek, ne podpisu smlouvy. Řešení problémů s nezapsanými věcnými břemeny se týká pozemků, na nichž v minulých desítkách let vznikly stavby rozvodů energie. Podle nynějšího zákona je mají majitelé energetických sítí promítnout do katastru nemovitostí do roku 2017.

ERÚ protestuje

ERÚ i někteří zákonodárci ovšem proti schválené novele protestují. Varují, že nejsou dostatečně vyčísleny její finanční dopady a nesouhlasí s návrhem umožňujícím, aby se solární elektrárny vyhnuly povinnosti platit solární daň, přičemž by jim zůstal nárok na podporu. Stát by tak mohl přijít celkem až o 35 miliard korun. 

Více informací: ZDE, solární novinky.cz, parlamentní listy.cz