Nové výzvy v programu OP PIK

Nové výzvy v programu OP PIK
10.7.2017

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR vyhlásilo dne 30. června 2017 nové dotační výzvy v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.

Výzvy cílí na podnikovou a výzkumnou sféru a výše dotace se odvíjí dle typu projektu.

K tématu vývoje, inovací, transferu a úspory energie se vztahují následující výzvy:

  • Inovace - Inovační projekt - Výzva IV – více informací zde
  • Inovační vouchery - Výzva II – více informací zde.
  • Spolupráce - Klastry - Výzva IV – více informací zde.
  • Partnerství znalostního transferu - Výzva III – více informací zde.
  • Úspory energie – Energeticky efektivní budovy – Výzva I – více informací zde

Žádosti o podporu jsou přijímány přibližně od půlky července.

Přehled všech aktuálně otevřených výzev naleznete na stránkách Agentury pro podnikání a inovace, zprostředkovatele dotačních programů.