Nové výzvy OPŽP – renovace i dílčí úpravy veřejných budov

Nové výzvy OPŽP – renovace i dílčí úpravy veřejných budov
9.5.2017

V dubnu spustilo Ministerstvo životního prostředí další vlnu výzev k předkládání žádostí o dotace z Operačního programu Životní prostředí. Aktuálně vyhlásilo devět výzev, v nichž podpoří preventivní protipovodňová opatření, prevenci vzniku odpadů, ekologickou stabilitu, výstavbu veřejných budov v pasivním standardu a zejména pak renovace stávajících veřejných budov

V nové výzvě zaměřené na energeticky úsporné renovace veřejných budov nabízí MŽP vlastníkům budov lepší podmínky než dříve. Dotacemi mohou nově pokrýt až 55 procent z celkových způsobilých výdajů. Dotováno ale není například jenom zateplení, ale třeba fotovoltaické systémy nebo projekty zaměřené na instalaci nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla, kde se může dotace vyšplhat dokonce až na 70 procent. V tomto případě nabídka cílí například na školní budovy.

Podporované budou i dílčí úpravy

Tím ale novinky v oblasti energetických úspor nekončí. Nově lze získat dotaci třeba i jen na dílčí realizace zateplení. To může být podle zástupců Ministerstva životního prostředí zajímavé například pro ty majitele veřejných budov, kteří vyměnili okna, ale rádi by pomocí dotace zateplili i fasádu.
 
Své žádosti mohou vlastníci veřejných budov podávat až do konce letošního září.
 

Všechna podporovaná opatření

Mezi již tradičně podporovaná opatření patří například zateplení obvodového pláště budovy, výměna a renovace oken a dveří, instalace solárně-termických kolektorů a fotovoltaických systémů či výměna zdroje tepla. Rozsah podporovaných opatření je však mnohem širší a zahrnuje v podstatě všechny úpravy, které sníží energetickou náročnost budovy nebo zlepší kvalitu vnitřního prostředí v objektu.
Výzva zaměřená na nízkoenergetické renovace veřejných budov bude nesoutěžní, ale stále bude kladen důraz na vysokou technickou kvalitu předkládaných projektů.
 
Více na webu OPŽP http://www.opzp.cz/vyzvy/.