Nově vytvořená platforma EMA

Nově vytvořená platforma EMA
30.3.2015

Evropská komise založila novou síť energetických a řídících orgánů s oficiální zkratkou EMA. V Bruselu se ve dnech 16. a 17. března konala její první schůze. Česká republika je jejím členem.

Nově vytvořená platforma energetických a řídících orgánů  - EMA

Nově vytvořená splatforma EMA sdružuje zástupce národních energetických orgánů s představiteli řídících orgánů kohezní politiky, zabývající se oblastí energetiky. Jejím cílem je pomoci členským státům co nejlépe využít kohezní politiku k financování energetické efektivity, energie z obnovitelných zdrojů a inteligentní energetické infrastruktury, stejně jako výzkumu souvisejícího se spotřebou energie a inovacemi. Síť bude fungovat jako neformální platforma pro výměnu informací, sdílení dobré praxe, zkušeností a nejnovějšího vývoje. Schůze je plánována dvakrát ročně. Pracovní skupiny budou rovněž svolány při nutnosti řešení specifických otázek.

Nové uskupení má za cíl podpořit a zvýšit investice do energetické efektivity

K tématům, které řešila zahajovací schůze nového uskupení, patřilo i využívání finančních nástrojů k podpoře dalších investic do oblasti energetiky, stejně jako role energetiky v investičním plánu Evropské komise a nalezení vhodného způsobu, jak naplánovat investice do energetické renovace budov.

Více informací ZDE