Nové technologie snižují náklady na energii ve veřejných budovách

Nové technologie snižují náklady na energii ve veřejných budovách
8.3.2018

Projekt RESSEEPE financovaný EU testuje řadu nových energeticky úsporných technologií v různých typech veřejných budov s odlišným provozem: ve škole, v univerzitě a ve dvou nemocnicích.

Projektové konsorcium čítající 27 partnerů si dalo za cíl snížit spotřebu energie existujících budov za přijatelné náklady. V projektu byly ukázány jak nové přístupy, tak prokázáno, že renovace mohou být nákladově efektivní i v budovách s nepřetržitým provozem.

Během dvouletého období byly renovovány budovy ve Španělsku, Švédsku a Velké Británii za použití kombinací tradičních energeticky úsporných technologií (vnější izolace, elektrochromická okna, LED osvětlení a solární fotovoltaické panely) a pěti inovačních technologií, z nichž některé se nyní stávají komerčně dostupnými.

Výsledky projektu, včetně osvědčených postupů byly publikovány v příručce. Může posloužit dobře například obcím, neboť jim pomůže porozumět výhodám a nevýhodám různých technologií, potenciálně je porovnat s různými řešeními a učinit informovaná rozhodnutí o tom, jak postupovat.

Přečtěte si více o projektu včetně výčtu pěti inovačních technologií zde.