Nově otevřené výzvy v programu Horizont 2020

Nově otevřené výzvy v programu Horizont 2020
15.5.2017

Dne 11. 5. 2017 vyhlásila Evropská komise dvě letošní výzvy v části H2020 „Šíření excelence a rozšiřování účasti“. Jedná se o výzvu ERA Chairs s celkovým rozpočtem ve výši 33 910 180 eur a výzvu TWINNING s celkovým rozpočtem ve výši 30 milionů eur. Obě výzvy se shodně uzavřou 15. 11. 2017.

ERA Chairs

Specifickou výzvou je nábor vynikajícího evropského či mimoevropského vědce na vysokou školu či výzkumnou organizaci v zemích méně výkonných v oblasti VaI (LPC) a následné ustavení výzkumného týmu, schopnost přilákat a udržet si vysoce kvalitní lidské zdroje a implementace strukturálních změn, které zaručí excelenci ve VaI prostředí. Projekty mohou pokrýt jakoukoliv oblast výzkumu, max. doba trvání projektu je 5 let a max. výše rozpočtu je 2,5 mil. eur.

  • Typ výzvy: CSA (koordinační a podpůrná akce).
  • Výzva je jednokolová.
  • Projekt předkládá výhradně jediný uchazeč (mono-beneficiary action).
  • Podrobnosti: http://ec.europa.eu

TWINNING

Specifickou výzvou je řešení nedostatků spolupráce a rozdílů mezi výzkumnými subjekty zemí méně výkonných v oblasti VaI (LPC) a mezinárodně uznávanými protějšky z EU a zvrácení trendu, kdy přední výzkumné subjekty spolupracují pouze mezi sebou (closed clubs). Zaměření projektů má významně posílit definovanou oblast výzkumu na vysoké škole či výzkumné organizaci v LPC propojením s minimálně dvěma předními subjekty z dalších dvou zemí a zlepšit výzkumný profil nejen instituce z LPC, ale i jeho výzkumných pracovníků. Koordinátor musí být z LPC a projekty mohou pokrýt jakoukoliv oblast výzkumu na dobu max. 3 let s max. výší rozpočtu 1 mil. eur.