Nově otevřené výzvy v energetických projektech

Nově otevřené výzvy v energetických projektech
7.12.2017

Od 5. prosince 2018 je možno požádat o financování z prostředků EU na realizaci projektu zaměřeného na inteligentní města, inteligentní energetické systémy nebo obnovitelné zdroje energie. Výzvy jsou otevřeny v rámci pracovního programu Horizont 2018-2020 a mají celkový rozpočet 138,3 milionů EUR.  

Žadatelé mohou podávat projektové návrhy na tato témata:

Požadavky na předkládání projektových návrhů naleznete u jednotlivých tematických okruhů.

Termín pro podání návrhů je 5. dubna 2018.

Návrhy budou hodnotit experti vybraní z databáze externích nezávislých hodnotitelů.

Nejpozději do 5 měsíců od termínu pro předložení žádostí budou uchazeči vyrozuměni o výsledcích hodnocení.

Smlouvy o grantu budou podepsány s úspěšnými žadateli do osmi měsíců po uplynutí lhůty pro podání žádosti.

Pro více informací navštivte stránky Evropské komise.