Nová zelená úsporám pro rodinné domy vyčerpána, MŽP obratem navýšilo alokaci na 900 milionů Kč

Nová zelená úsporám pro rodinné domy vyčerpána, MŽP obratem navýšilo alokaci na 900 milionů Kč
16.7.2015

Příjem žádostí na úsporná opatření v rodinných domech v letošní NZÚ dosáhl svého limitu, vyčleněných 600 milionů korun žadatelé vyčerpali minulý víkend. Ten byl z hlediska počtu přijatých žádostí rekordní, systémem během něj prošly žádosti celkem za 225 milionů Kč.

I po vyčerpání 600 milionové alokace ale poběží příjem žádostí pro rodinné domy dál. MŽP se rozhodlo obratem přidat do programu 300 milionů Kč. Podle ministra životního prostředí Richarda Brabce budou k tomuto navýšení použity finanční prostředky z dražeb emisních povolenek za druhé čtvrtletí tohoto roku, případně může být využita i nedočerpaná NZÚ alokace na bytové domy. O tu je dlouhodobě výrazně menší zájem, i přesto, že výše dotace u bytových domů může být až 20 % z celkových výdajů.

Největší zájem je o zateplení domu a instalaci solárních systémů

Největší zájem o dotace je dlouhodobě v Moravskoslezském kraji, kam směřuje více než 17 % celé alokace, následuje Středočeský kraj se 13 %. Nejmenší zájem je naopak v Karlovarském kraji, který se na požadovaných dotacích podílí jen 1%. Skoro polovinu všech žádostí tvoří žádosti na zateplení stávajících rodinných domů, přičemž na požadované alokaci se podílejí skoro ze 70 %. Velmi žádaná je nově zavedená dotace na tzv. „dílčí opatření“, žadatelé tak mohou komplexní renovaci svého domu rozložit do delšího časového období. Co se týče alternativních zdrojů energie, největší zájem mají lidé o instalaci solárních termických systémů a také tepelných čerpadel, převážně typu vzduch-voda.

Více informací o možnostech financování z programu Nová zelená úsporám naleznete ZDE.