Nová výzva v programu EUREKA a příležitost ke spolupráci s Chile

Nová výzva v programu EUREKA a příležitost ke spolupráci s Chile
28.11.2017

Chile se stalo v červenci 2017 přidruženou zemí programu EUREKA, což umožňuje výrazné posílení spolupráce s touto zemí, jediným latinskoamerickým státem momentálně zapojeným do EUREKA Network. Chile představuje rozvinutý trh směřující k pokročilým technologiím a nabízí tak veliký potenciál pro spolupráci s českými subjekty. 

V současné době je možno využít nově otevřené multilaterální výzvy EUREKA, do které jsou, kromě Chile a ČR, zapojeny tyto země: Francie, Izrael, Španělsko, Švédsko a Turecko.

Výzva je otevřena do 25. ledna 2018 a ačkoliv je schopna pojmout všechny tematické oblasti, zvláštní důraz klade na:

  • Udržitelné využívání přírodních zdrojů
  • Udržitelnou těžbu
  • Potravinářství: akvakulturu, funkční a zdravé potraviny, víno
  • Energetiku: fotovoltaiku
  • Udržitelnou výstavbu a budovy
  • Informační a komunikační technologie ve všech výše uvedených oblastech

Plné znění stávající výzvy naleznete zde.