Nová výzva RISE - výměnné stáže na podporu spolupráce

Nová výzva RISE - výměnné stáže na podporu spolupráce
16.1.2017

V rámci programu Marie Sklodowska-Curie byla vyhlášena výzva na podporu mezinárodní spolupráce a spolupráce mezi sektory prostřednictvím výměnných stáží výzkumných a inovačních pracovníků.

Schéma výměnných pobytů RISE (Research and Innovation Staff Exchange) podporuje mezinárodní a mezisektorovou spolupráci na základě společného výzkumu ve vědě a inovacích prostřednictvím krátkodobé výměny vědeckých pracovníků (1-12 měsíců) a sdílením znalostí a nápadů z oblasti uplatnění vědeckých poznatků na trhu.

RISE nejen pro výzkumníky

Účastnit se mohou jak začínající, tak zkušení výzkumní pracovníci, případně řídící, administrativní a techničtí pracovníci, kteří jsou zapojeni do výzkumných nebo inovačních aktivit na vysílající instituci. O RISE se mohou ucházet organizace z akademického a neakademického sektoru (zvláště MSP), které sídlí v Evropě (z členských států a přidružených zemí) a mimo Evropu (třetí země).

Plánovaný rozpočet pro tuto akci na rok 2017 činí 80 mil. eur. Výzva byla otevřena 1. prosince 2016 a žádosti o grant je možné zasílat do 5. dubna 2017.

Více informací naleznete na webu Evropské komise.