Nová podpora Grantové agentury ČR pro excelentní vědce

Nová podpora Grantové agentury ČR pro excelentní vědce
21.6.2016

Vláda schválila novou skupinu projektů Grantové agentury ČR (GA ČR) na podporu excelentních vědců. Jejich cílem je vyšší míra zapojení a větší úspěšnost českých badatelů v mezinárodním měřítku, zejména v získávání grantů Evropské výzkumné rady (European Research Council, ERC), které jsou v současnosti považovány za nejprestižnější ocenění excelentních vědců.

Tato aktivita je reakcí na výzvu ERC, která 19. ledna 2016 publikovala dokument “Fellowship to visit ERC grantee”, ve kterém vyzvala národní agentury k vytvoření programů studijních stáží, jejichž prostřednictvím by byly financovány návštěvy budoucích žadatelů o ERC granty na pracovištích stávajících řešitelů projektů ERC. Z jednání s ERC vyplynulo, že realistickým řešením je provázat nové granty s již etablovaným programem podpory mladých českých talentovaných vědců, proto je "Podpora ERC žadatelů" určena řešitelům juniorských grantů GA ČR ze všech vědních oborů (technické vědy, vědy o neživé přírodě, lékařské a biologické vědy, společenské a humanitní vědy, zemědělské a biologicko-environmentální vědy).

Celkové výdaje na „Podporu ERC žadatelů“ za dobu trvání grantových projektů v letech 2016 až 2022 dosáhnou přibližně 61,5 milionu korun. Jakmile ERC nové grantové projekty zařadí do schématu “Fellowship to visit ERC grantee”, bude na oficiálních stránkách Grantové agentury ČR www.gacr.cz zveřejněna výzva k podávání návrhů.