Normy CEN otevřeny k připomínkování

Normy CEN otevřeny k připomínkování
23.2.2015

Federace REHVA vyzývá členská sdružení a své přívržence k připomínkování konceptů evropských norem. Veřejné šetření většiny norem již probíhá či bylo zahájeno začátkem roku 2015. V současné době téměř 20 návrhů norem a jejich související technické zprávy jsou na připomínkování CEN, v oblasti systémů vytápění budov (CEN / TC 228) nebo větrání pro budovy (CEN / TC 156). Připomínkování těchto pilotních dokumentů končí datem 31. 3. 2015.

Směrnice o energetické náročnosti budov (EPBD) označují evropské normy, které je třeba vzít v úvahu při výpočtu energetické náročnosti budov a systémů. Evropské normy nám mohou umožnit harmonizaci různých metodik a opatření ke zvýšení energetické účinnosti budov v členských státech EU. REHVA vytvořila na svých webových stránkách intranet s cílem sdílet nejnovější návrhy technických norem EPBD (EN) a technických zpráv (TR) v současné době. Chcete-li získat přístup do sekce intranetu REHVA pro normy EPBD, zašlete svůj požadavek e-mailem na Anitu Derjanecz, adresa ad(at)rehva.eu.

Jako pilotní dokumenty REHVA byly vybrány následující normy (a odpovídající technické zprávy):

  • Vstupní data vnitřního prostředí (revision of EN15251) (prEN 16981-1 and prCEN/TR 16981-2)
  • Klimatizace a větrání pro nebytové budovy (revision of EN 13779) (prEN16798-3 and prCEN/TR 16798-4)
  • AC a vzduchotechnika (revision of EN 15240 and EN 15239) (prEN16798-17 and prCEN/TR 16798-18)

Komentáře k návrhům jednotlivých norem posílejte na oficiálním formuláři pro komentář CEN. Komentáře k technickým zprávám jsou také vítány. Jako pomůcku pro připomínkování REHVA připravila krátké shrnutí, které zdůrazňuje příslušné otázky a poukazuje na otázky k řešení komentářem.

Pro všechny normy EPBD je proces připomínkování stejný

Členové a příznivci REHVA také často provádějí připomínkování na národní úrovni, a to za účasti odpovídajícího národního orgánu nebo s použitím veřejného národního komentáře na internetu. O procesech na národní úrovni získáte více informací od národního standardizačního orgánu

Více informací Newsletter REHVA 1/2015.