Návrh rozpočtu EU pro 2021-2027

Návrh rozpočtu EU pro 2021-2027
4.5.2018

 Dne 2.5.2018 zveřejnila Evropská komise návrh rozpočtu EU pro období 2021 až 2027 (A Modern Budget for a Union that Protects, Empowers and Defends - The Multiannual Financial Framework for 2021-2027).

Celkový navržený rozpočet činí celkem 1 135 miliard eur. Komise navrhuje mírně omezit finanční prostředky na společnou zemědělskou politiku a politiku soudržnosti a naopak posílit investice do oblastí jako je výzkum a inovace, mladí lidé, digitální ekonomika, správa hranic, bezpečnost a obrana.

Pro nadcházející rámcový program pro výzkum a inovace nazývaný Horizon Europe je navrhována částka 100 mld. eur. Evropská vědecko-výzkumná komunita a Evropský parlament vyjádřily svůj nesouhlas s objemem financí na vědu a výzkum a chtějí "bojovat" za zvýšení částky na 120 mld. eur.

Další informace o návrhu rozpočtu a reakci výzkumné komunity.