Národní workshop OpenAIRE - otevřený přístup k vědeckým informacím

Národní workshop OpenAIRE - otevřený přístup k vědeckým informacím
13.3.2018

Technologické centrum AV ČR ve spolupráci s projektem OpenAIRE pořádají 26. dubna 2018 národní workshop, jehož cílem je kromě aktivit zmíněného projektu představit status quo v otevřeném přístupu k vědeckým informacím.

Workshop je přimárně určen pro koordinátory a administrátory projektů, projektové manažery, řešitele projektů, pracovníky oddělení pro vědu, vědecké pracovníky, poskytovatele grantů, správce repozitářů a technické infrastruktury a také pro pracovníky informační podpory pro otevřený přístup.

Workshop bude probíhat v anglickém a českém jazyce. Tlumočení nebude zajištěno.

Projekt OpenAIRE si klade za cíl podstatně zlepšit viditelnost a opětovnou použitelnost výzkumných publikací  a dat, více o projektu: www.openaire.eu