Národní výzva programu LIFE

Národní výzva programu LIFE
2.4.2019

Ministerstvo životního prostředí vyhlašuje národní výzvu k podávání žádostí o spolufinancování pro tzv. tradiční projekty předkládané v rámci podprogramu Životní prostředí a podprogramu Klima programu LIFE. Žádat je možné také o finanční podporu na přípravu projektové dokumentace.

Novinkou pro letošní rok v národní výzvě je možnost spolufinancování i pro partnery předkládaných projektů. Ti mohou nově získat podporu ve výši 20% z celkových způsobilých nákladů partnera až do výše 1 milion korun na jeden projekt. Další změnou je navýšení podpory pro konečné příjemce na 20% z celkových způsobilých nákladů projektu.Poskytnutí finančních prostředků je podmíněno úspěchem projektů v evropské výzvě a předložením projektových návrhů, splňujících požadavky národní výzvy programu LIFE.

Cílem programu LIFE je přispět k rozvoji nízko-emisního hospodářství, které efektivně využívá zdroje a je odolné i ohleduplné vůči klimatu, a přispět k ochraně a zlepšení stavu životního prostředí, přírody a biodiverzity. Program LIFE slouží i k podpoře a rozvoji environmentální legislativy v Evropské unii.

Více o národní výzvě zde.

Více informací o programu LIFE zde.