Národní informační den: H2020 Společenská výzva 3 - ENERGIE

Národní informační den: H2020 Společenská výzva 3 - ENERGIE
19.8.2019

Technologická agentura AV ČR vás zve na Národní informační den H2020 Společenská výzva 3 - ENERGIE. Informační seminář bude zaměřen nejen na témata společenské výzvy 3 – Energie - s důrazem na uzávěrky 11. prosince 2019, a 15. a 29. ledna 2020, ale i na praktická doporučení pro psaní projektů. Součástí budou i zkušenosti úspěšného účastníka.

P R O G R A M

  • 9:30 – 10:00 Registrace
  • 10:00 – 10.40 Zajištěná, čistá a účinná energie (SC3) – budovy v transformaci energetiky, vedoucí postavení v obnovitelných zdrojích energie, energie pro spotřebitele, energetický systém zaměřený na občana. Praktická doporučení pro psaní projektů. Veronika Korittová, TC AV ČR
  • 10:40 – 11:00 Dosavadní zapojení subjektů z ČR do programu Horizont 2020 v oblasti SC3 - ENERGY, Daniel Frank, TC AV ČR
  • 11:00 – 11:20 Zapojení UCEEB do projektů, dosažené výsledky, Tereza McLaughlin Váňová, Karolina Tomešová, ČVUT UCEEB
  • 11:20 – 11:40 Témata SC7 – SECURITY - se vztahem k energetice, Eva Hillerová, TC AV ČR
  • 11:40 – 12:00 Služby sítě EEN, pomoc při hledání partnerů v projektech, Eva Kudrnová, TC AV ČR
  • 12:00 – 12:20 Projekt SHAR-Q: Storage capacity sharing over virtual neighbourhoods of energy ecosystems, Adam Kapala, Atos IT Solutions and Services
  • 12:20 – 12:30 Horizont Evropa – výhled pro další rámcový program, Veronika Korittová, TC AV ČR
  • 12:30 – 13:30 Neformální diskuse s občerstvením

Akce se bude konat dne 26. září 2019 v budově Technologického centra AV ČR, Ve Struhách 27, Praha 6 (proti nádraží Podbaba).

Účast na semináři je bezplatná. V případě Vašeho zájmu se registrujte zde