Nadnárodní společnosti žádají pevné stanovení cen za emise CO2 v rámci klimatické konference v Paříži

Nadnárodní společnosti žádají pevné stanovení cen za emise CO2 v rámci klimatické konference v Paříži
25.11.2015

Generální ředitelé 78 nadnárodních společností vyzvali světové lídry, aby v dohodě, která má vzejít z jednání hlav států OSN na klimatické konference COP21, uvedli i jasně stanovené ceny za povolenky na emise oxidu uhličitého. Skupina soukromých společností se zformovala na Světovém ekonomickém fóru a dohromady má roční obrat více než 2,1 bilionu dolarů.

Ředitelé společností oslovili představitele států formou otevřeného dopisu. Zástupci firem v něm doslovně uvádějí: „Jsme přesvědčeni, že součástí účinné klimatické politiky musí jasně stanovené explicitní nebo implicitní ceny za emise oxidu uhličitého, kterých lze dosáhnout skrze koherentních legislativních opatření jednotlivých států.“ Autoři dopisu se dále domnívají, že jasné stanovení cen povolenek by spustilo hromadné investice do nízkouhlíkových technologií. V závěru dopisu je uvedeno, jakými způsoby se hodlají ředitelé dobrovolně zapojit do snižování uhlíkové stopy daných společností.

Mezi autory dopisu byly mimo jiných ředitelé společností Siemens, HSBC, BT Group, Dow Chemical, PepsiCo, Nestlé, Unilever a PwC.

Co je COP21?

30. listopadu se v hlavním městě Francie sejdou hlavy 193 členských států OSN za účelem dosažení historické klimatické dohody, která by měla ve svém důsledku pomoci snížit emise skleníkových plynů a zabránit zvýšení průměrné globální teploty o 2°C. To by podle vědců mělo nebezpečné dopady na všechny kontinenty, mimo jiné by především znamenalo vzestup hladiny moří, záplavy a sucha.

Podle zprávy Světové banky by navíc další globální oteplování mělo tragický dopad zejména na rozvojové země. Dle jejího doporučení by se jednání OSN v Paříži měla zaměřit právě na udržitelný rozvoj v nejchudších zemích, protože podle současného trendu by se počet chudých na celém světě mohl do roku 2030 zvednout až o 100 milionů lidí.

Více informací naleznete na stránkách UNEP ZDE.