Nabídka stáží v EIT

Nabídka stáží v EIT
21.1.2020

Evropský inovační a technologický institut (EIT) zveřejnil výzvu určenou zájemcům o placenou půlroční stáž v sídle EIT v Budapešti a ve styčné kanceláři EIT v Bruselu (tzv. EIT House). 

EIT vypisuje výzvu k podávání přihlášek na stáže na období šesti měsíců pro rok 2020.

Stážista bude asistovat při každodenních činnostech v týmu ředitele kanceláře a/nebo v Oddělení pro komunikaci a vztahy a/nebo v Oddělení pro inovační společenství a/nebo v Oddělení strategie a dopadu a/nebo Oddělení služeb a financí ETI.
Stáž může probíhat v sídle EIT v Budapešti nebo ve styčné kanceláři v Bruselu. 

Evropský inovační a technologický institut (EIT) je nezávislý orgán EU zřízený v roce 2008.
Zvyšuje schopnost Evropy inovovat podporou podnikatelských nápadů a talentovaných lidí. Jeho posláním je:

  • Přispívat ke konkurenceschopnosti Evropy, jejímu udržitelnému hospodářskému růstu a vytváření pracovních míst podporou a posilováním synergií a spolupráce mezi podniky, vzdělávacími institucemi a výzkumnými organizacemi.
  • Vytvořit příznivé prostředí pro kreativní myšlenky, které podpoří prvotřídní inovace a podnikání v Evropě .

Více informací zde.