Nabídka praktické stáže v Bologni – Rozvoj regionů

Nabídka praktické stáže v Bologni – Rozvoj regionů
24.5.2019

Boloňská univerzita spolu s dalšími partnery nabízí praktický dvoutýdenní pobytový program zabývající se městskou krajinou, regenerací okresů a dekarbonizací dodavatelských řetězců. Stáž se bude konat od 8. do 19. července v Boloni (první týden) a Almada (druhý týden).

Výzkumníci budou zkoumat 2 případové studie v Bologni a Almadě a využijí praktický přístup k prozkoumání propojení mezi regenerací okresů, přechodem na nízkouhlíkové energie ve městech a dekarbonizací městských dodavatelských řetězců. Cílem je řešit více dimenzí:

  • Technickou proveditelnost
  • Ekonomickou hospodárnost
  • Společenskou přijatelnost
  • Trh a obchodní příležitosti
  • Důsledky politiky

Stáž je bez poplatků a na plný úvazek.
Více informací zde. Přihlašování je možné do 31. 5. 2019