Na inovativní projekty malých a středních podniků rozdělí Evropská komise 80 milionů eur

Na inovativní projekty malých a středních podniků rozdělí Evropská komise 80 milionů eur
12.12.2016

Evropská komise zveřejnila seznam 58 malých a středních podniků, které obdržely podporu v rámci programu Horizont 2020. Mezi 51 projektů bude rozděleno celkem 80 milionů eur. Česká republika má mezi příjemci jednoho zástupce.

Každý projekt může v rámci programu obdržet až 2,5 milionů eur (a až 5 milionů eur pro oblast zdravotnictví). Z České republiky získá grant na inovační projekt v oblasti zdravotnictví a biotechnologie brněnský podnik ENANTIS s.r.o. za téma: Průmyslová výroba stabilního růstového faktoru fibroblastu pro regenerativní medicínu a související výzkumné oblasti. Jedná se o biotechnologickou společnost působící v oblasti proteinového inženýrství a enzymových technologií, která vznikla v roce 2006 jako univerzitní spin-off firma.

Seznam všech příjemců grantu naleznete na stránkách Národního portálu pro evropský výzkum.