MŽP finančně podpoří žadatele v programu LIFE

MŽP finančně podpoří žadatele v programu LIFE
13.6.2016

Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo výzvu k předkládání žádostí o spolufinancování tzv. tradičních projektů schválených v rámci řádné výzvy programu LIFE. Jako garant programu pro Českou republiku tak chce maximálně motivovat české žadatele k předkládání projektových návrhů. Důvodem je dosud velmi nízké procento žadatelů, které odrazovala především složitá příprava projektové dokumentace a s ní spojené vysoké náklady. MŽP vyčlenilo na tyto účely pro rok 2016 celkem 51 milionů korun.

Aby se zvýšil zájem o program na straně českých žadatelů, kterými mohou být všechny právnické osoby, např. subjekty z řad veřejné správy, podnikatelských subjektů a neziskových organizací, finanční podpora MŽP se bude nově vztahovat i na zpracování projektové dokumentace a přípravu projektu. Maximální výše podpory na přípravu a zpracování projektu bude 150 000 korun.

Až 10 milionů korun k podpoře LIFE

Alokace pro tuto výzvu není dopředu rozdělena do jednotlivých oblastí podpory programu, ale je plošná. Poskytnutí finančních prostředků je podmíněno zasláním rozpracovaného projektového návrhu odboru finančních a dobrovolných nástrojů MŽP k posouzení, zda je předložený projekt v souladu s požadavky národní výzvy programu LIFE, a úspěšným předložením úplného projektového návrhu do evropské výzvy programu LIFE. Nejvyšší míra spolufinancování bude činit maximálně 15 % z celkových způsobilých nákladů projektu, a zároveň maximálně 10 milionů korun na jeden projekt.

Žádost o kofinancování projektů nebo podporu na přípravu projektové dokumentace musí být podána žadatelem osobně kontaktním osobám Oddělení programů EU nejpozději do 7. července 2016. Více informací naleznete na stránkách MŽP ZDE.