MŠMT navýšilo alokaci výzvy CZ09 v Česko-norském výzkumném programu

MŠMT navýšilo alokaci výzvy CZ09 v Česko-norském výzkumném programu
1.11.2016

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy oznámilo navýšení alokace výzvy pro předkládání návrhů nevýzkumných iniciativ, které jsou financovány z Fondu pro bilaterální spolupráci – Opatření B v rámci Česko-norského výzkumného programu CZ09.

Celková alokace ve výzvě je nově 17 993 000 Kč. Momentálně zbývá vyčerpat 11 343 000 Kč. Zájemci by měli předložit své návrhy do 4. listopadu 2016, v rámci této uzávěrky budou všechny žádost zpracovány najednou. Po uzávěrce je stále možné o podporu žádat (až do uzavření výzvy 17. ledna 2017), žádosti pak ale budou již zpracovávány posupně, dle pořadí, v jakém přišly.

Podpora nevýzkumné spolupráce

Fond podporuje nevýzkumné činnosti, které posilují vzájemnou spolupráci a vztahy mezi Českou republikou (země příjemce) a Norskem (země donora) v dané programové oblasti.

Výzkumné organizace mohou obdržet dotaci až ve výši 100 % celkových způsobilých výdajů. Malé a střední podniky mohou obdržet pouze dotaci až ve výši 50 % celkových způsobilých výdajů. Zbývající prostředky se musí zajistit z jiných finančních zdrojů.

Kompletní informace o výzvě naleznete na stránkách MŠMT.