Moderní energetické sanace budov

Moderní energetické sanace budov
13.11.2018

Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT v Praze pořádá dne 29. listopadu 2018 dva semináře na téma Moderní energetické sanace budov, v rámci evropského H2020 projektu MORE-CONNECT.

V prvním semináři bude představeno navrhování, zkoušení a výroba prefabrikovaných systémů pro energetické rekonstrukce budov, včetně současných trendů v robotizaci a automatizaci ve stavebnictví. Druhý seminář je zaměřen na vlastnosti přídavných tepelně-izolačních materiálů pro rekonstrukce za požáru.

Součástí dne bude exkurze do experimentálních objektů na pozemku UCEEB souvisejících s tématem semináře.

Účast na akci je po registraci bezplatná, zájemci se mohou přihlásit do 25. 11. 2018 na e-mailu martin.volf@cvut.cz. Detailní program najdete v příloze vlevo.

Více projektu MORE-CONNECT.