Moderní datová centra: efektivní výstavba a úsporný provoz

Moderní datová centra: efektivní výstavba a úsporný provoz
4.2.2016

Jak efektivně stavět a úsporně provozovat datová centra objasní konference, která se koná ve středu 16. března 2016 v Praze. Určená je jak pro majitele datových center, IT profesionály a manažery zajímající se o datová centra, tak i pro municipality a odborníky z veřejné správy zabývající se výstavbou a energetikou.

Tématem přednášek a následných diskusí bude především optimalizace energetických nároků v datových centrech a zpětné využití odpadního tepla z nich. Cílem je minimalizovat finanční náklady při investici a provozu moderních datových center a jiných IT objektů.

„Odpadní teplo z datového centra lze využít na vytápění objektů, například budov veřejné sféry. Nebo jako technologické teplo, třeba pro vytápění bazénu, či skleníků,“ sdělil Vít Voláček, jednatel společnosti Conteg, spol. s r.o., a dodal, že spoluprací mezi obcemi a investory by tak mohla probíhat výstavba datových center vždy ruku v ruce se společenskými potřebami dané lokality, v koordinaci s municipalitami a dle nejnovějších ekologických trendů.

Více informací na stránkách akce.