Metodika CITyFiED pro udržitelnou obnovu měst

Metodika CITyFiED pro udržitelnou obnovu měst
15.6.2017

Cílem projektu CITyFiED je vyvinout replikovatelnou, systematickou a integrovanou strategii pro přizpůsobení evropských měst a městských ekosystémů do inteligentního města budoucnosti.

Záměrem je snížení poptávky po energii, emisí skleníkových plynů a zvýšení využívání obnovitelných zdrojů energie prostřednictvím rozvoje a zavádění inovačních technologií a metodik pro obnovu budov, chytrých sítí a centrálního vytápění a jejich propojení s informačními a komunikačními technologiemi a mobilitou.

Metodiku vytváří multidisciplinární tým odborníků a byl podroben testu "skutečného světa" ve třech evropských městech. Metodika je flexibilní a adaptabilní, aby byla přizpůsobena jakémukoli evropskému městu a dosáhla vysokého potenciálu replikace.

Metodika CITyFiED se neustále testuje, zdokonaluje. Dalším významným milníkem bude studijní turné a workshop v Ludwigshafenu v Německu v listopadu 2017. Od poloviny roku 2018 bude CITyFiED pořádat veřejné workshopy a konference, kde bude města informovat, jak nejlépe využít a převzít tento přístup.

Více informací o metodice naleznete zde.