Memorandum o spolupráci s Fraunhoferovou společností posílí český aplikovaný výzkum

Memorandum o spolupráci s Fraunhoferovou společností posílí český aplikovaný výzkum
20.10.2016

Lepší spolupráci českých a německých vědců, společné projekty aplikovaného výzkumu a snazší čerpání evropských peněz slibuje podepsané memorandum o spolupráci s Fraunhoferovou společností. Ta patří v aplikovaném výzkumu mezi přední německé instituce s mezinárodním renomé. Spolupráce s touto špičkovou institucí je zároveň otevřená i malým a středním podnikatelům.

Memorandum iniciovala Sekce pro vědu, výzkum a inovace při Úřadu vlády ČR, dokument byl podepsán v rámci akce Česko-německý dialog o technologiích s Fraunhoferovou společností. Tato konference je součástí dlouhodobého Česko-německého strategického dialogu.

Prohloubení spolupráce českých a německých vědců

Díky memorandu by také mělo vzniknout více česko-německých projektů financovaných z programu Horizont 2020. Fraunhoferova společnost se zapojí do programu Technologické agentury ČR Delta, který je určen právě na rozvoj spolupráce českých výzkumníků se zahraničím. V plánu jsou dále odborné konference, které pomohou začlenit nová česká vědeckovýzkumná centra na mezinárodní vědeckou mapu. Jedná se také o programech spolupráce pro absolventy oborů energetika, biotechnologie a nanotechnologie. Setkávat by se měli i rektoři českých a německých univerzit.

Více informací naleznete na stránkách Úřadu vlády ČR.