Lídři evropské energetiky zahajují nové iniciativy za účelem urychlení energetické revoluce

Lídři evropské energetiky zahajují nové iniciativy za účelem urychlení energetické revoluce
17.8.2015

Lídři evropské energeticky z 23 zemí a zástupci Evropské komise se setkali na v pořadí již šesté konferenci Clean Energy Ministerial (CEM6), která se konala v mexické Meridě. V rámci této akce bylo vyhlášeno několik ambiciózních opatření a cílem urychlit globální přechod na čistou energii.

Opatření zahrnují globální úsilí, které se týká tří kritických technologických a politických výzev:

  • úsporné osvětlení (Global Lighting Challenge);
  • nízkouhlíkové napájecí systémy (Power System Challenge);
  • dostupnost informací o politice rozvoje nízkouhlíkového hospodářství (Clean Energy Solutions Center).

Konference CEM6, které se zúčastnila řada zástupců jak veřejného, tak soukromého sektoru, se zabývala sérií témat souvisejících s čistou energií, včetně:

  • transformace napájecích systémů a technologie budoucnosti;
  • urychlení produktivity energie;
  • udržitelné městské energetické systémy;
  • finance pro zjednodušení přístupu k čisté energii;
  • partnerství veřejného a soukromého sektoru pro výzkum a aplikaci pokročilých nízkouhlíkových technologií.

Pro další informace, prosím, navštivte webové stránky CEM ZDE.