Kulatý stůl k přípravě programu THÉTA v oblasti energetiky

Kulatý stůl k přípravě programu THÉTA v oblasti energetiky
5.6.2017

Vzhledem k blížící se 1. veřejné soutěži v novém programu THÉTA, pořádá Technologická agentura ČR (TA ČR) kulatý stůl, na kterém budou představeny hlavní parametry programu a veřejné soutěže.

Na kulatém stolu budou představeny hlavní parametry programu a veřejné soutěže programu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje THÉTA, jehož cílem je přispět ve střednědobém a dlouhodobém horizontu k naplnění vize transformace a modernizace energetického sektoru v souladu s klíčovými vládními strategickými materiály pro oblast energetiky.

Kulatý stůl se bude konat ve dvou termínech, a to 19. 6. 2017, od 10:00 do 12:00 hod (možnost A) a 20. 6. 2017, od 14:00 do 16:00 hod (možnost B). Uzávěrka přihlášek je 14. 6. 2017

Více informací naleznete v pozvánce. 
 
Zdroj: TA ČR