Konference Veřejná politika v oblasti výzkumu, vývoje a inovací

Konference Veřejná politika v oblasti výzkumu, vývoje a inovací
10.7.2019

Vzdělávací společnost Alevia, TC AV ČR a další partneři pořádají již 2. konferenci na téma Veřejná politika v oblasti výzkumu, vývoje a inovací, tentokráte s podtitulem Inovační strategie 2019-2030 aneb jednou budem dál...

 

 

Cílem konference je představit a diskutovat témata související s veřejnou politikou v oblasti výzkumu, vývoje a inovací (VVI). Tento rok je hlavním tématem nově schválená Inovační strategie ČR 2019-2030, a to z různých úhlů pohledu.

Dopolední blok tvoří tři hlavní přednášky, po kterých bude následovat panelová diskuse s přednášejícími a pozvanými hosty. Odpolední část bude rozdělena do dvou paralelních sekcí. Příspěvky se týkají specifických oblastí, například ochrany duševního vlastnictví, spolupráce s aplikační sférou, výzkumných infrastruktur či strategického rozvoje výzkumných organizací.

Kdy: 26. 9. 2019, 9:30 - 17:00 hod.

Kde: CERGE-EI, Politických vězňů 7, Praha 1

Více informací včetně přihlašování zde.