Konference České dny pro evropský výzkum

Konference České dny pro evropský výzkum
26.9.2017

Technologické centrum AV ČR ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy pořádají již 15. ročník konference České dny pro evropský výzkum - CZEDER 2017, letos s podtitulem Střednědobé hodnocení programu H2020 s výhledem na příští rámcový program. 

CZEDER je důležitou výroční akcí v Česku zaměřenou na účast v Rámcových programech EU, aktuálně v programu Horizont 2020, a obecně na české zapojení do evropského výzkumného prostoru. Důležitou součástí jsou panelové diskuse, zpravidla s prostorem pro dotazy z publika.

Na konferenci vystoupí mimo jiné Lukáš Levák (ředitel odboru výzkumu a vývoje MŠMT), Eva Zažímalová (předsedkyně AV ČR), Milan Pospíšil (místopředseda Rady vysokých škol), Arnošt Marks (místopředseda Rady pro výzkum, vývoj a inovace), Petr Očko (předseda TA ČR) a další.

Informace o chystaném Rámcovém programu EU, který naváže na program Horizont 2020, přednese zástupce Evropské komise. Odpolední část pak bude zaměřená na připravovanou novinku Evropské komise v oblasti podpory inovací – „Evropskou radu pro inovace“.

Konference se bude konat v úterý 24. října 2017 v Praze v hotelu International. Na akci je možné se registrovat zde. Předběžný program naleznete zde.