Končí evropský dotační program JESSICA

Končí evropský dotační program JESSICA
12.10.2015

Program JESSICA je součástí koncepce Společné evropské podpory udržitelných investic do městských částí, financované z Evropských strukturálních fondů. Prostřednictvím Státního fondu rozvoje bydlení (SFRB) je poprvé využíván přímo pro bytové domy. Pro období 2013-2015 získal Fond pilotní částku 550 mil. Kč, se kterou hospodaří prostřednictvím svého Holdingového fondu. Nyní je již téměř celý objem rozdělen mezi vlastníky bytových domů.

Do konce roku 2015 budou žádosti o úvěry přijímány v režimu náhradních projektů a následně financovány z již splacených finančních prostředků. Fond v současné době usiluje o pokračování tohoto úspěšného programu i v novém programovém období.

Energetická úspora po rekonstrukci činí 42 %

S ukončením programu eviduje SFRB 147 smluv v celkovém objemu 582,3 miliónů korun. Během dvou let se z programu spolufinancovala modernizace 5869 bytů. Žadatelé nejčastěji využívali finanční prostředky na snižování energetické náročnosti budov – tj. na zateplení obvodového pláště nebo střechy a na výměnu oken, rekonstrukci vnitřních prostor či na nové výtahy nebo jejich modernizaci. Průměrná energetická úspora na jednom objektu po rekonstrukci činí 42 %. Peníze z programu Jessica využili ve 26 městech ze 41, tj., z těch, která mají vypracovaný plán rozvoje IPRM zón.

JESSICA ve zkratce

Název programu Jessica je zkratkou vytvořenou z anglického Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas. Program byl financovaný z Integrovaného operačního programu (IOP) zaměřeného na rozvoj znevýhodněných městských částí, tzv. IPRM zón. Finanční prostředky na rekonstrukci či modernizaci bytových domů o minimálně čtyřech bytových jednotkách mohli ve vymezených lokalitách využít všichni vlastníci domů bez rozdílu právní subjektivity.

Zdroj: www.dumplnyuspor.cz