Komunikace a diseminace v H2020

Komunikace a diseminace v H2020
16.5.2018

Technologické centrum AV ČR pořádá 8. června 2018 od 9:30 do 13:00 další ze série workshopů Jak na Horizont 2020 věnovaný dovednostem nutným na přípravu projektových návrhů.

Nový seminář se zaměřuje na kapitolu 2.2 Measures to maximise impact, kde prostřednictvím praktických ukázek a cvičení budou představena následující témata:

  • využití výsledků, udržitelnost a komercializace
  • šíření výsledků, Open Science
  • komunikace výsledků, inovativní nástroje komunikace
  • PEDR (Plan for dissemination and exploitation of the project's results)

V rámci workshopu vystoupí také externí řečník, který má dlouholetou zkušenost s projekty FP7/H2020. 

Registrovat se můžete zde: geform.tc.cz/modul7_jaro2018