Komise spustila dvě veřejné konzultace na téma Evropské fondy rizikového kapitálu a kryté dluhopisy v EU

Komise spustila dvě veřejné konzultace na téma Evropské fondy rizikového kapitálu a kryté dluhopisy v EU
6.10.2015

V návaznosti na vydání Akčního plánu k budování Unie kapitálových trhů spustila Evropská komise dvě veřejné konzultace. První konzultaci na téma Evropských fondů rizikového kapitálu (EuVECA) a Evropských fondů sociálního podnikání (EuSEF), druhá se týká krytých dluhopisů v EU.

EuVECA a EuSEF

Cílem této konzultace je zlepšit informovanost a zavádění těchto finančních prostředků, tedy Evropských fondů rizikového kapitálu a Evropských fondů sociálního podnikání. Fondy jsou k dispozici od roku 2013, ale díky nedostatečné informovanosti nejsou příliš využívány. Konzultace má podpořit cíl kapitálových trhů unie (CMU), kterým je usnadnit tok kapitálu od investorů do reálné ekonomiky.

Kryté dluhopisy v EU

Cílem této konzultace je vyhodnotit slabá a zranitelná místa na trhu dluhopisů v jednotlivých členských státech, které jsou následkem finanční krize. Konzultační dokument by měl spustit debatu zúčastněných stran ohledně proveditelnosti a možnostech větší integrace zákonů jednotlivých zemí EU, které se krytých dluhopisů týkají.

Do obou konzultací je možné přispět do 6. ledna 2016 prostřednictvím online formulářů, které naleznete ZDE (Evropské fondy rizikového kapitálu) a ZDE (kryté dluhopisy v EU).