Kolik stát vydal za výzkum v roce 2018

Kolik stát vydal za výzkum v roce 2018
11.12.2019

Český statistický úřad (ČSÚ) dlouhodobě sleduje hlavní charakteristiky financování výzkumu a vývoje. Aktuální publikace shrnuje údaje o přímé veřejné podpoře za rok 2018. Český stát podpořil prostřednictvím státního rozpočtu výzkumné a vývojové činnosti částkou 33,4 miliard korun.

Ve srovnání s předchozím rokem vzrostla státní podpora VaV v ČR o téměř desetinu (8,9 %) – v absolutním vyjádření o 2,7 mld. Kč, a to z 30,7 mld. Kč v roce 2017. Uvedená částka státních rozpočtových výdajů na VaV (ukazatel GBARD) v roce 2018 odpovídala 0,63 % hrubého domácího produktu (HDP). Ve schválené verzi státního rozpočtu ČR na rok 2018 se počítalo s částkou státní rozpočtové podpory na VaV ve výši 34,8 mld. Kč. Skutečné čerpání bylo nižší, a to o 1,4 mld. Kč (4 %). Hlavním důvodem bylo nižší čerpání zejména v rozpočtové kapitole Technologické agentury ČR.

Celý článek k dispozici na vedavyzkum.cz.