JRC vydalo tematickou zprávu s názvem „Věda pro ekologickou udržitelnost"

JRC vydalo tematickou zprávu s názvem „Věda pro ekologickou udržitelnost"
4.2.2016

Společné výzkumné středisko (Joint Research Center, JRC) vydalo tematickou zprávu s názvem „Věda pro ekologickou udržitelnost“ (Science for Environmental Sustainability).

Tematická zpráva se zabývá podporou udržitelného vývoje a tím, jaké jsou nástroje, metody, analýzy a aktivity, které přispívají k lepšímu porozumění činnosti lidí v přírodním prostředí. Zpráva se člení na kapitoly: Přírodní kapitál, Ekosystémy a biodiverzita, Efektivita využití přírodních zdrojů, Udržitelný život ve městech, Zmírňování klimatických změn a adaptace.

Společné výzkumné středisko (JRC) poskytuje odbornou vědeckou a technickou podporu politikám Evropské unie. Díky této úzké spolupráci s generálními ředitelstvími EU řeší Společné výzkumné středisko (JRC) zásadní společenské problémy podněcováním inovací prostřednictvím rozvoje nových metod, nástrojů a standardů a sdílením tohoto know-how s členskými státy, vědeckou obcí a mezinárodními partnery.

Tematickou zprávu naleznete zde.